בורג איזכורית שפיץ+אטם פעמון מיוחד 1/4×1.5 לp.s ולb.h