בורג איזכורית שפיץ+אטם פעמון מיוחד 1/4x1.5 לp.s ולb.h