בורג איזכורית שפיץ+אטם פעמון מיוחד 1/4x2 לp.s ולb.h